Anali PAZU HD - naročilo revije

Anali PAZU HD je znanstvena periodična publikacija, ki izhaja dvakrat letno. Letna naročnina (dve številki) znaša 40,00 EUR, cena posamezne številke revije je 25,00 EUR.
Za naročilo revije izpolnite ustrezni obrazec spodaj.

Naročilo na revijo Anali PAZU HD: naročilnica
Naročilo posameznih številk revije: naročilnica