Anali PAZU HD - naročilo revije

<p>Anali PAZU HD je znanstvena periodična publikacija, ki izhaja dvakrat letno. Letna naročnina (dve številki) znaša 40,00 EUR, cena posamezne številke revije je 25,00 EUR. <br />Za naročilo revije izpolnite ustrezni obrazec spodaj. <br /><br />Naročilo na revijo Anali PAZU HD:&nbsp;<a href="/sites/default/files/Narocilnica_Anali_HD%20%281%29.doc">naročilnica</a><br />Naročilo posameznih številk revije:&nbsp;<a href="/sites/default/files/Narocilo_Anali_HD_posam..doc">naročilnica</a></p><hr /><p>&nbsp;</p>