Jana S. Rošker

Structuralism and its Chinese ancestors: Traditional Chinese perception theories and the concept of structure (li) / Strukturalizem in njegovi kitajski predniki: tradicionalne kitajske teorije percepcije in koncept strukture (li)

<div><em><a href="http://www.pazu.si/predstavitev/?id=8196">Jana S. Rošker</a></em></div><div>&nbsp;</div><div>ANALI PAZU HD, let.

Angleščina
Jana S. Rošker

Kokoši s tremi nogami in beli konji, ki niso konji: teorije in paradoksi antičnih kitajskih nomenalistov / Three leg Chickens and White Horses that are no Horses: Theories and Paradoxes of Anciet Chinese Nomenalists

<address><a href="http://www.pazu.si/predstavitev/?id=8196"><em>Jana S. Rošker</em></a></address><p>ANALI PAZU HD, let. 1, 1/2015, strani/pages 57-81<br />Celotno besedilo / Full text (<a href="http://hd.anali-pazu.si/sites/default/files/Rosker.pdf">PDF</a>)</p><p><!--[if gte mso 9]><xml>

Slovenščina
Jana S. Rošker