Simona Šarotar Žižek

Vpliv psihičnega dobrega počutja na temelju zadostne in potrebne osebne celovitosti zaposlenega na uspešnost organizacije in pot iz sedanje krize / Influence of the psychical well-being on the basis of the requisite personal holism of employees on ...

<div><em><a href="http://www.pazu.si/predstavitev/?id=8251">Simona Šarotar Žižek</a>, Sonja Treven, Matjaž Mulej</em></div><div>&nbsp;</div><div>ANALI PAZU HD, let.

Slovenščina
Simona Šarotar Žižek