Domov

Anali PAZU HD, let. 3, št. 1/2017

junij 2017
strani 69-148
p-ISSN: 2386-0219
 
e-ISSN: 2463-8005

 

VSEBINA

Uvodnik

Uvodnik
  Darja Senčur Peček


Članki

Postmetafizika osamosvojenega uma
  Tadej Pirc

Načelo socialne države
  Etelka Korpič-Horvat

Nekatera odprta vprašanja pravnega položaja delavskih predstavnikov v organih upravljanja
  Valentina Franca

Manager za zdravje-Modna muha ali nuja za podjetja
  Simona Šarotar Žižek