Anali PAZU HD, let. 5, št. 1-2/2019

september 2019
strani 1-99
p-ISSN: 2386-0219
 
e-ISSN: 2463-8005

VSEBINA

Uvodnik

Uvodnik
  Darja Senčur Peček


Članki

Vračanje proizvodnje v Evropo - mit ali resnica?
  Iztok Palčič

Povečano sodelovanje Slovenije in Kitajske v zadnjih petih letih v okviru Pobude pas in cesta in Platforme 16+1 ter na lokalnem nivoju
  Stanislav Raščan

Vpliv digitalizacije na trg dela in socialno varnost zaposlenih
  Simona Šarotar Žižek & Matjaž Mulej

Izobraževanje - družbena samorefleksija
  Cvetka Hedžet Toth

Sokratska pot k izjemnosti
  Tadej Pirc