Anali PAZU HD, let. 4., št.1-2/2018

november 2018
strani 1-49
p-ISSN: 2386-0219
 
e-ISSN: 2463-8005

VSEBINA

Uvodnik

Uvodnik
  Darja Senčur Peček


Članki

Poetični diskurz v romanih Pétra Esterházyja
  Jutka Rudaš

Metonimija kot konceptualni in jezikovni fenomen
  Elizabeta Bernjak in Melanija Fabčič
 

Pravica do dela
  Etelka Korpič-Horvat

Književnost kot diskurzivni dogodek ali Švicarke v zgodovini in na literarni sceni
  Vesna Kondrič Horvat