Anali PAZU HD, let. 5, št. 1-2/2019

september 2019
strani 1-99
p-ISSN: 2386-0219
 
e-ISSN: 2463-8005

VSEBINA

Uvodnik

Uvodnik
  Darja Senčur Peček


Izobraževanje - družbena samorefleksija
  Cvetka Hedžet Toth

Sokratska pot k izjemnosti
  Tadej Pirc