Anali PAZU HD, let. 7, št.1-2/2021

april 2021
strani 1-109
p-ISSN: 2386-0219
 
e-ISSN: 2463-8005

VSEBINA

Uvodnik

Uvodnik

      Darja Senčur Peček


     Etelka Korpič Horvat

PRIMERJAVA PANDEMIJE COVID-19 Z VOJNO PARADIGMO

      Alojz Šteiner

SPOLNO NADLEGOVANJE NA OBMOČJIH NOČNEGA ŽIVLJENJA V POMURJU

     Tinkara Bulovec in Katja Eman

POJEM SVETLOBE V SLOVENSKIH, NEMŠKIH IN MADŽARSKIH FRAZEMIH

     Melanija Larisa Fabčič in Elizabeta Bernjak