Anali PAZU HD, let. 2, št. 1/2016

junij 2016
strani 1-68
p-ISSN: 2386-0219
 
e-ISSN: 2463-8005

 

VSEBINA

Uvodnik

Uvodnik
  Darja Senčur Peček


Porabski Prekmurci in meje Prekmurja
  Damir Josipovič

Konkurenčna prepoved in konkurenčna klavzula
  Darja Senčur Peček

Jezikovna politika in vrednotenje znanstvene odličnosti
  Albina Nećak Lük

O homunkulusu Zdenka Huzjana
  Robert Inhof