Ali so ljudje s kronično razširjeno nerakavo bolečino sočutni do sebe? / Are people with chronic widespread nonmalignant pain self-compassionate?

 
ANALI PAZU HD, let. 3, 2/2017, strani/pages 17-27
Celotno besedilo / Full text (PDF)
 

Povzetek: Skozi prispevek želimo bralcem predstaviti težave, s katerimi se soočajo pacienti s kronično razširjeno nerakavo bolečino. Posebej se osredotočimo na koncept sočutja do sebe, ki je v tujini predmet mnogih raziskav. Predpostavili smo, da je sočutje do sebe pri ljudeh s kronično bolečino pomembno nižje od stopnje sočutja do sebe o kateri poročajo posamezniki brez kroničnih težav. V raziskavo smo vključili smo 28 udeležencev s kronično razširjeno bolečino, ki so bili vključeni v 4-tedenski program rehabilitacijske obravnave. Ugotavljamo, da se po programu pomembno okrepi skupna človeška izkušnja, ki nakazuje več primerjav lastnih težav s težavami drugih. Njihove rezultate pa smo primerjali tudi z normativnim vzorcem. Ugotavljamo, da je stopnja sočutja do sebe pri vzorcu oseb, ki se soočajo s kronično razširjeno bolečino pomembno nižja tako pred pričetkom terapevtske obravnave kot po njej.   

Ključne besede: kronična razširjena nerakava bolečina, psihološke značilnosti, sočutje do sebe, Lestvica sočutja do sebe.

 

Abstract: The aim of this contribution is to introduce to the readers the problems people with widespread nonmalignant pain are dealing with. Especially we focus on the concept of self-compassion, which is the subject of many studies abroad. We assumed that self-compassion in people with chronic pain is significantly lower in comparison to people without chronic problems. 28 participants with chronic widespread pain were included into the research. They took part in the 4-week program of rehabilitation treatment. The results show that the common human experience significantly increased through the program. We also compared the results from our, with the normative sample. We note that the level of self-compassion in the sample of people facing chronic widespread pain was significantly lower before therapy and after the treatment.

Key words: chronic widespread nonmalignant pain, psychological aspects, self-compassion, Self-Compassion Scale.

 

Vsi prispevki avtorja: