Povečano sodelovanje Slovenije in Kitajske v zadnjih petih letih v okviru Pobude pas in cesta in Platforme 16+1 ter na lokalnem nivoju / Increased cooperation between Slovenia and China over the past five years in the framework of the Initiative Belt...

ANALI PAZU HD, let./Vol. 5, 1-2/2020, strani/pages 19-34
Celotno besedilo / Full text (PDF)

Povzetek:

Republika Slovenija aktivno sodeluje v Platformi 16+1 in Pobudi pas in cesta od ustanovitve obeh oblik sodelovanja leta 2012 (16+1) in 2013 (En pas ena cesta). Kot je zapisano v drugem odstavku Strategije o zunanji politiki Republike Slovenije, ki je bila sprejeta leta 2015, si želi Slovenija v odnosu do Azije, zagotoviti močno pozicijo v različnih pobudah, skozi katere poskušajo naši azijski partnerji sodelovati z Srednjo in Jugovzhodno Evropo. V članku bomo dokazovali tako močno pozicijo Slovenije skozi Platformo 16+1 in Pobudo pas in cesta na podlagi zgodovinskega, političnega, gospodarskega, lokalnega in osebnega sodelovanja med Slovenijo in Kitajsko.

Ključne besede: Republika Slovenija, Kitajska, Platforma 16+1, Pobuda pas in cesta.

Abstract:

The Republic of Slovenia actively participated in the Platform 16 + 1 and in the Initiative Belt and Road from their establishment in 2012 (16+1) and 2013 (One Belt and One Road). As stated in the second paragraph of the Foreign Policy Strategy of the Republic of Slovenia, adopted in 2015, Slovenia wants in relation to Asia, to positioned itself in various initiatives through which our Asian partners have cooperated with Central and Souteastern Europe. In the article, we will prove the high position of Slovenia through the 16 + 1 Platform in the Belt and Road Initiative, based on historical, political, economic, local and personal cooperation between Slovenia and China.

Key words: Republic of Slovenia, China, Platform 16+1, Iniciative Belt and Road.

Vsi prispevki avtorja: