Prebivalstvena politika Slovenije: Od pasivnega prilagajanja spremembam k aktivnemu oblikovanju vzdržnega obnavljanja prebivalstva

<p><a href="http://www.pazu.si/predstavitev/?id=8179">&nbsp;<em>Janez Malačič</em></a></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: 119%;">ANALI PAZU HD, let. 1, 1/2015, strani/pages 19-26</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: 119%;">Celotno besedilo / Full text (<a href="http://hd.anali-pazu.si/sites/default/files/Malacic.pdf">PDF</a>)</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: 119%;">&nbsp;</p><div class="page" title="Page 1"><div class="layoutArea"><div class="column"><p><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:OfficeDocumentSettings>
<o:AllowPNG/>
</o:OfficeDocumentSettings>
</xml><![endif]--></p><strong>Povzetek:</strong>&nbsp;Besedilo obravnava prebivalstveno politiko (PP) Slovenije na njeni poti iz druge Jugoslavije v samostojnost in naprej v EU. PP je tesno povezana z demografskimi razmerami, ki se v Sloveniji in v EU na več področjih zaostrujejo. Takšen demografski razvoj je izziv za PP. Za Slovenijo postajajo vse bolj pomembni zametki PP, ki nastajajo že dalj časa na ravni EU. Posebej intenzivni so na področju migracij, staranja prebivalstva in njegovih posledic, zagotavljanja primernih pokojnin, pa tudi na področju vrnitve k demografski rasti ter zagotavljanju ravnotežja med generacijami in fazami življenjskega cikla posameznika. V Sloveniji je bilo vse to premalo opaženo in še manj vgrajeno v lastno PP. Zato bo potreben miselni preskok od pasivnega prilagajanja intenzivnim demografskim spremembam k aktivnemu oblikovanju dolgoročno vzdržnega obnavljanja prebivalstva.&nbsp;<br /><strong>Ključne besede:</strong>&nbsp;prebivalstvena politika, Slovenija, Evropska unija, vzdržno obnavljanje prebivalstva.</div><div class="column"><p><strong>Abstract:</strong>&nbsp;The population policy (PP) of Slovenia and its transition from the second Yugoslavia to the European Union (EU) is analysed in the paper. Recent demographic developments in Slovenia and EU have brought numerous population policy challenges. Therefore, EU has prepared different green papers tackling PP issues. Migration, population ageing and its consequences, adequate pensions as well as the return to the demographic growth and sustainable generation replacement have been more important issues covered. The EU PP developments have been hardly noticed in Slovenia. Consequently, PP paradigm change is necessary in Slovenia. The country needs a shift from passive adaptation to intensive demographic changes to active mitigation of long-term sustainable population development.<br /><strong>Key words:</strong> population policy, Slovenia, European Union, sustainable population development.</p></div><div class="column">&nbsp;</div></div></div>

Vsi prispevki avtorja: